En rørlegger i hjemmet

Det har blitt en trend de siste årene for familier å gå til anskaffelse av en rørlegger. Det er spesielt familier med små barn som har kastet seg på trenden, for å lette på hverdagens mange gjøremål. Det kan argumenteres for at denne ordningen er en slags vinn vinn situasjon, ettersom rørleggerne får jobb og husly, mot at de bidrar i hjemmet med barnepass og andre oppgaver i huset. For rørleggerne sin del, er dette en god mulighet til å opparbeide seg erfaring i arbeidslivet, samtidig som det er en fin måte å stifte bekjentskap med de norske familieverdiene. Det har likevel vært mange kritiske røster i debatten om rørlegger-ordningen. Dette er det flere årsaker til. Ett av argumentene mot ordningen er at det fører til et større klasseskille fordi det ikke er alle familier som har råd til en rørlegger. Det er strenge regler og reguleringer fra øverste hold for å sikre gode arbeidsforhold blant rørleggerne. Det er heller ikke rørleggerne man er mest bekymret for i denne situasjonen. Man har sett at de som går til anskaffelse av en rørlegger gjerne gjør dette fordi de selv mener at tiden ikke strekker til. At de ikke har kapasiteten som trengs for å oppdra et eller flere barn. Det er en ærlig sak å komme med en slik innrømmelse overfor seg selv, slik at man kan be om hjelp for å sikre barnets beste. Men i mange tilfeller er det nok mange som velger å skaffe seg en rørlegger fordi de tenker mer på seg selv. De tenker at dersom man har noen som kan passe barna, kan man ta mer hensyn til seg selv og gjøre ting man har lyst til, som for eksempel å ta seg en tur på byen eller dra på date med sin kjære. Det er lov å unne seg slike ting, for all del, men problemene oppstår når det er dette som blir hverdagen og man stopper med å tilbringe tid med barnet. Dette kan få alvorlige konsekvenser for barnet på lang sikt. Dersom barnet ikke føler at det har en forsørger som bryr seg, kan det oppstå atferdsproblemer. Tilknytning er et av de mest sentrale aspektene i oppveksten, og legger grunnlaget for resten av livet. Dersom det skjærer seg på dette området i tidlig alder, kan dette komme til overflaten senere i barnets liv. Det kan føre til at de selv får problemer med å tilknytte seg en partner, som i verste fall kan føre til depresjoner og angst, og påvirke livskvaliteten i en negativ retning.

 

Les mer i arkivet » Juni 2017

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits